Giấy xác nhận độc thân xác định khi nào & có thời gian hiệu lực là bao lâu?

Giấy xác nhận độc thân xác định khi nào & có thời gian hiệu lực là bao lâu?

Giấy xác nhận độc thân xác định khi nào & có thời gian hiệu lực là bao lâu?

Giấy xác nhận độc thân xác định khi nào & có thời gian hiệu lực là bao lâu?

Giấy xác nhận độc thân xác định khi nào & có thời gian hiệu lực là bao lâu?

Hotline: 0908.028.123 - 0906.028.456

Email: hotrovaynganhang123@gmail.com

#

Giấy xác nhận độc thân xác định khi nào & có thời gian hiệu lực là bao lâu?

-Hồ sơ pháp lý vay vốn Ngân hàng -Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân làm ở đâu?

Đối với Quý khách hàng chưa đăng ký kết hôn lần nào thì xác nhận tình trạng hôn nhân từ thời điểm 18 tuổi đến hiện tại.

Trường hợp Quý khách hàng chuyển địa chỉ thường trú qua nhiều nơi thì thực hiện xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi có hộ khẩu thường trú, sau đó thì UBND xã, phường nơi hộ khẩu thường trú hiện tại sẽ thực hiện xác nhận giấy tình trạng hôn nhân, và giấy này có hiệu lực trong thời gian 06 tháng.

Đối với trường hợp Quý khách hàng ly hôn/góa: xác nhận tình trạng hôn nhân kế từ ngày sau khi quyết định ly hôn của Tòa án nhân dân có hiệu lực

Chi tiết Quý khách hàng liên hệ hotline: 0906 028 456 để được biết thêm chi tiết

Bình luận